LED Dimming

Dimbare verlichtingstoestellen zijn oorspronkelijk ontworpen met het oog op de steeds groeiende vraag naar meer comfort. Vandaag speelt de energiebesparende factor bij dimmen een steeds grotere rol, zelfs voor lage energie gebruikers zoals LED. Gezien LED’s kunnen gedimd worden d.m.v. een dimbare voeding, kunnen we stellen dat alle LED toestellen dimbaar zijn. Uitgaande van het feit dat het dimmen vloeiend moet verlopen, ideaal van 0-100%, en zonder te flikkeren, zijn er verschillende oplossingen beschikbaar. Alle dimbare LED voedingen zijn op basis van PWM (Pulse Width Modulation) dimming. Echter is het de wijze van aansturing van de dimbare voeding die het verschil maakt tussen de verkrijgbare types.

De meest voorkomende types zijn:

1) Dimmen met drukknop (PUSH-DIM) :

De voeding wordt aangestuurd door een extern contact (drukknop) Positief : – Lage installatie kost : drukknop – perfect dimbaar in een bereik van 0-100% Negatief : – 2 extra stuurdraden nodig – geen pre-setting van scenes mogelijk bij gebruik van domotica – problemen met synchrone werking wanneer meer dan 5 voedingen bediend worden met 1 drukknop – Bij meer dan 5 voedingen zal een synchronisatie nodig zijn dmv een extra kabel. Dit betekent ook dat de voedingen dan op 1 plaats moeten gelokaliseerd zijn.

2) 1 -10V :

De voeding wordt aangestuurd door een extern signaal tussen 1 en 10V-DC of een potentiometer (100K lineair) Positief : – te beschouwen als een professioneel dimsysteem – perfect dimbaar in een bereik van 0-100% – pre-setting van scenes mogelijk bij gebruik van domotica Negatief: – 2 extra stuurdraden nodig – beperkt aantal toestellen bij gebruik van potentiometer (niet bij 1-10V stuursignaal) – extra schakelaar nodig voor aan/uit

3) Dali :

De voeding wordt aangestuurd door een Dali (Digital Addressable Light Interface) signaal. Anders dan met 1-10V aansturing kan bij Dali ieder led toestel individueel aangestuurd worden. Daardoor is integratie in domotica systemen eenvoudig. De individuele adressering zorgt niet alleen voor het aansturen van de toestellen, maar kan ook een terugkoppeling geven van gegevens zoals branduren, aantal schakelingen…zodat er flexibel kan ingespeeld worden op de werking. Positief : – te beschouwen als een professioneel dimsysteem – perfect dimbaar in een bereik van 0-100% – pre-setting van scenes mogelijk bij gebruik van domotica Negatief : – 2 extra stuurdraden nodig (bus systeem)

4) Fase afsnijdingsdimmer :

Hier wordt een externe fase afsnijdimmer aangesloten op de primaire kant van de led voeding Positief : – geen extra stuurdraden nodig – toepasbaar in bestaande installaties Negatief: – beperkt dimbaar tussen 30-100% (minimum afhankelijk van het type en merk van de fase afsnijdingsdimmer) – bij dimmen naar minimum kan er flikkering ontstaan (afhankelijk van het type en merk van de fase afsnijdingsdimmer) – Sommige beschikbare types zijn totaal niet geschikt voor LED – Het maximum aanstuurbare vermogen van de LED toestellen ( = systeem vermogen : Led vermogen + opgenomen vermogen van de voeding ) mag niet hoger zijn dan 1/5 van het maximum schakelvermogen dat is aangegeven op de fase afsnijdingsdimmer. Bepaalde voedingen uit LB10 hebben een combinatie van bovenstaande mogelijkheden. Welke voeding het best geschikt is zal afhangen van het beschikbare system in het gebouw, wetende dat er dus bepaalde voor- en nadelen zijn met betrekking tot het gebruik en de functionaliteit.